O terapií BQH

O terapií BQH

 • Čo je kvantové liečenie

  "Terapia metódou kvantového liečenia BQH je účinná, založená na energii srdca a predovšetkým flexibilná. Terapeuti a ich klienti sú jednotlivci, táto metóda rozpozná a podporuje jedinečnú perspektívu každého z nich." Candace Craw-Goldman, tvorca metódy BQH.

  Beyond Quantum Healing (BQH) je v súčastnosti jednou z najpokročilejších liečiteľských modalít na našej planéte. Je založená na energii srdca a orientovaná na konkrétny zámer zadaný pred sedením.

  Táto metóda umožňuje terapeutovi využiť všetky svoje zručnosti a zdroje, aby poskytol službu na mieru svojmu klientovi. BQH sa nespolieha na presné skripty a techniky, ale namiesto toho sa prispôsobuje konkrétnym potrebám klienta, zručnostiam terapeuta a konkrétnej situácii.

  Metóda BQH bola vytvorená a založená na klasických modeloch regresnej hypnózy / hypnózy v ktorej navštívite minulé životy, ale s mnohými dôležitými a výraznými rozdielmi.

  Vyhýba sa striktným pravidlám a dogmám a radšej podporuje kreatívne a individuálne prístupy. BQH metóda je "kvantová", alebo ak chcete "multidimenzionálna", takže liečenie sa deje na všetkých úrovniach, fyzickej, mentálnej, emocionálnej aj duchovnej úrovni. Vždy v súlade s Univerzánymi vesmírnymi zákonmi, pre najvyššie dobro klienta a vyššie dobro všetkých.

  Ja, ako terapeut, počas terapie používam techniky naučené prostredníctvom tejto modality, zároveň aj intuitívne aromaterapiu, terapiu zvukom (ladičky), liečenie energiou. Vždy v závislosti od klienta a konkrétnej situácii.

 • Účinky kvantového liečenia BQH

  • BQH terapia Vám umožní získať odpovede na otázky, ktoré Vás stále zaujímali.
  • Vysvetlenie záhadných udalostí, snov vo Vašom živote.
  • Terapia Vám pomôže pochopiť Vašu úlohu v tomto živote, pochopiť dejúce sa udalosti, či zmysel Vašich vzťahov.
  • Identifikovanie pôvodu Vašich ochorení, či zdravotných ťažkostí.
  . Možno v sebe držíte negatívnu "energiu", niečo, čo už vo svojom živote nepotrebujete a môžete sa toho zbaviť.
  • Získate vhľady do vecí, ktoré Vás odjakživa fascinovali, ktoré milujete, Vaše talenty...
  • Vysvetlenie zážitkov, situácií, okolností, ktoré Vám „zmenili“ život.
  • Aké zmeny by ste mali urobiť, aby ste podporili rast svojej duše.
  • Ako lepšie nasledovať cestu Vašej duše, ako dosiahnuť zmysel života.
  • Terapiou môžete odstrániť fyzické, mentálne, emocionálne bloky, ochorenia / zvýšiť svoju vibráciu a oveľa viac!

 • Ako prebieha terapia BQH

  • Rozhovor, príprava (cca 60min). Dohodneme sa na zámere terapie. Začneme s konverzáciou, kde preskúmame a prediskutujeme Vaše oblasti záujmu a prejdeme otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať. Tento čas je dôležitý a slúži ako príprava na začatie hypnózy.

  • Hypnóza (60-120min). Pohľad do minulého života/životov (voliteľné), rozhovor s Vašim podvedomím/ Vyšším Ja / Duchovnými sprievodcami / anjelmi, samotné liečenie, tak, aby ste dostali odpovede na zadané otázky a splnili zámer sedenia. Táto časť terapie prebieha v hypnóze, budete teda privedení do hlbokého uvoľneného stavu mysle. Je to veľmi kreatívny stav, v ktorom môžete preskúmať a komunikovať s hlbšími úrovňami Vášho vedomia. Táto časť terapie bude zaznamenaná (zvuková nahrávka), aby ste ju mohli počúvať aj neskôr. Nahrávka Vám bude slúžiť ako podpora ďalšieho liečenia.

  • Zhodnotenie, rozhovor po terapii (cca 20min). Niekoľko minút po hypnóze strávime tým, že preberieme, čo ste počas hypnózy zažili, ako sa momentálne cítite. Tento čas je rovnako dôležitý ako predošlé časti, keďže prebieha uzemnenie, návrat to bežnej reality.

 • Online alebo osobne

  Kvantové liečenie Beyond Quantum Healing je možné vykonať osobne alebo na diaľku - online.

  Áno, aj online terapia je rovnako účinná a môže byť rovnako úspešná ako terapia pri osobnom stretnutí. Dokonca táto forma terapie je pre niekoho vhodnejšia. Nielen z dôvodu veľkej vzdialenosti medzi mnou ako terapeutom a Vami. Niekto sa doma na svojom lôžku jednoducho cíti istejšie a bezpečnejšie. Sú klienti, pre ktorých osobné stretnutie nie je možné z dôvodu ich zdravotného stavu. Dobrá správa je, vieme sa situácii prispôsobiť.

  Naopak, sú ľudia, ktorí sa potrebujú vzdialiť svojmu domácemu prostrediu, aby sa vyhli dennodennému stereotypu a pre tých je osobné stretnutie vhodnejšie.

  Preferenciu OSOBNEJ terapie, alebo ONLINE môžete so mnou aj odkonzultovať. (po odoslaní rezervačného formuláru)

  Miesto osobného stretnutia dohodnem individuálne.

 • Cenník a podmienky

  Moje služby Vám ponúkam vo frekvencii srdca, preto, budem vďačná, za opätovanie mojej energie.
  Môžete ma odmeniť finančne, podľa vášho pocitu vďačnosti - od srdca.
  Minimálnou sumou podporíte moje náklady.
  Maximálnou sumou podporíte aj moje ďalšie aktivity a vzdelávanie (moje aktivity v oblasti ekológie aj na www.zelenynovyruskov.sk , www.zahradasosrdcom.sk). Alebo ak máte na oplátku v ponuke vy vlastné služby alebo výrobky, môžete mi ich ponúknuť.

  1. Kvantové liečenie BQH
  - osobne alebo online
  - trvanie cca 3.5h
  dobrovoľný príspevok vo výške 44 až 100 eur

  2. Čistenie a harmonizácia čakier ladičkami
  - len osobne
  - trvanie cca 1h
  dobrovoľný príspevok vo výške 14 až 40 eur

  3. Čistenie a harmonizácia čakier ladičkami s kvantovým liečením BQH
  - len osobne
  - trvanie cca 4.5h
  dobrovoľný príspevok vo výške 44 až 144 eur

  4. Kvantová mini-terapia (rozhovor bez hypnózy)
  - osobne alebo online
  - trvanie 1h
  dobrovoľný príspevok vo výške 14 až 40 eur
  V prípade záujmu/otázok odošlite, prosím, formulár.
  Rezervácia služby je možná LEN prostredníctvom formuláru.
  STORNO podmienky:
  V deň terapie storno nie je možné.
  Ak potrebujete termín zrušiť, alebo preložiť, informujte ma o tom čo najskôr, prosím.

 • Časté otázky

  Akú má úlohu terapeut v procese kvantového liečenia BQH?

  BQH terapeut nemá žiaden vplyv na to, čo sa Vaše Vyššie ja rozhodne počas terapie prezradiť a aké odpovede na otázky poskytne. Terapeut je len sprievodcom sedenia. Vaše Vyššie Ja vie všetko, čo o Vás je možné vedieť, o živote, ktorý žijete a všetkých minulých a budúcich, o všetkých paralelných životoch. Vyššie Ja dokáže identifikovať pôvod fyzických problémov. Počas terapie uvidíte presne to, čo máte. Je aj dôležité povedať, že liečenie prebehne len vtedy, ak je klient ochotný vyliečiť sa a ak je na to správny čas. Nie je neobvyklé, ak liečenie prebehne niekoľko dní/týždňov/mesiacov po sedení, keď nastane vhodný čas.

  Môže byť terapia neúspešná?

  Pri terapii BQH môžeme povedať, že zámer sedenia bude stále dosiahnutý najvhodnejším spôsobom pre Vás osobne tak, ako si to Vaše Vyššie ja vyberie - pre Vaše najvyššie dobro, vyššie dobro všetkých a v súlade s vesmírnymi zákonmi. Preto nie je možné, aby bola akákoľvek BQH terapia neúspešná.

  Môžem sa spojiť so svojimi duchovnými sprievodcami? Inými Bytosťami Svetla?

  Súčasťou terapie (v druhej časti) je aj komunikácia s klientovým Vyšším Ja (tá časť Vášho vedomia, ktorá o Vás vie všetko). Nie je neobvyklé, ak počas tohto procesu vstúpi do konverzácie aj duchovný sprievodca, anjel, či predok z rodovej línie. Opäť je to proces, ktorý terapeut ani klient ovplyvniť nevie.

  Uvidím aj svoje minulé životy? Nespôsobí mi to traumu?

  Vhľad do tzv. minulých životov (ja ich radšej nazývam paralelné životy) nie je nevyhnutne súčasťou hypnózy - nie všetci klienti majú možnosť vidieť do svojich minulých životov. O tejto skúsenosti rozhoduje Vaše Vyššie Ja. To sa môže samozrejme meniť a neznamená to, že pri ďalšej hypnóze Vám nebude umožnený aj tento vhľad. Vyššie Ja Vás nikdy "nevtlačí" do momentu, ktorý by bol pre vás akýmkoľvek spôsobom škodlivý. Ak budete zažívať momenty z minulých/paralelných/budúcich životov, tak to len preto, že na to ste pripravení a je Vám umožnené ukončiť karmický cyklus či vyliečiť traumu.

  Aký je to pocit byť v hypnóze?

  Opäť je to veľmi individuálny zážitok. Hypnóza je pre naše vedomie prirodzený stav a preto z mojej skúsenosti, môžete to vnímať ako absolútne bežný uvoľnený relaxačný stav a aj napriek tomu môžete vidieť/cítiť/vedieť/zažívať neobyčajné zážitky. Jeden môj klient rozprával počas hypnózy zo "svojej" vesmírnej lode a po terapii mi tvrdil, že on v žiadnej hypnóze nebol. Ako sám povedal, nič špeciálne necítil. Naopak, niektorí klienti sa môžu dostať do hlbokého alfa stavu, ktorý môže byť pre nich výnimočný a zažívajú ho málokedy. V hypnóze majú pocit, ako by boli priamo účasťou všetkého diania, ktoré vidia - môžu to prežívať všetkými zmyslami - cítiť chuť, vôňu, prežívať emócie.

  Je hypnóza bezpečná?

  Čokoľvek počas hypnózy budete prežívať, máte stále všetko pod absolútnou kontrolou. Môžete ju kedykoľvek prerušiť, ukončiť, ovládať. Ste v absolútnom bezpečí keďže ste len v pozícii pozorovateľa a ja, ako terapeut, vediem tento proces tak, aby bol maimálne efektívny a docielili sme zámer sedenia.